Dalyrmple's Sign teriminin tıbbi anlamı; Egzoftalmik guatrda gözkapakalrının normaldekinden çok dahaf azla aralık olması;