Damoiseau's Sign teriminin tıbbi anlamı; Sıvılı plörezide sırtta belirli bir eğrilik gösteren matite çizgiis;