Daphnin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. defne kabuğundan elde edilen acı bir glikozid, dafnin (C15H16O9H25).