Death Mask teriminin tıbbi anlamı; Ölü yüzünün alçı yardımıyla alınan kalıbı;