Delusion teriminin tıbbi anlamı; n. Bir çeşit delilik, yanılsama, delüzyon.