Dentification teriminin tıbbi anlamı; n. Diş haline dönüşme.