D'espine's Sign teriminin tıbbi anlamı; Petroriloki sesinin yedinci boyun vertebrasından daha aşağı hizada duyulması (medyastinal tümörlerde müspettir);