Diabetes teriminin tıbbi anlamı; n. Şeker hastalığı.