Diaxon teriminin tıbbi anlamı; n. İki aksonlu sinir hücresi.