Diluent teriminin tıbbi anlamı; a. Sulandırıcı, eriyiğin yoğunluğunu azaltıcı.