Disintegration teriminin tıbbi anlamı; n. Bütünlüğünü kaybetme, parçalara ayrılam, çözülüp dağılma.