Dysfunction teriminin tıbbi anlamı; n. Herhangi bir organın veya vücut kısmının anormal olarak çalışması.