Dystonic Reaction teriminin tıbbi anlamı; n. Mental ilaçların etkisini nitelemek için kullanılan bir deyim.