Dysuria teriminin tıbbi anlamı; n. Ağrılı işeme, sidik zorluğu, disüri.