Dysvitaminosis teriminin tıbbi anlamı; n. Vitamin noksanlığı veya fazlalığı sebebiyle meydana gelen bozukluk.