Ear Drum teriminin tıbbi anlamı; 1. Timpan (davul) boşluğu; 2. Orta kulak.