Ear Trumpet teriminin tıbbi anlamı; Yarı sağır kimselerin kullandıkları kulak borusu.