Early Abortion teriminin tıbbi anlamı; Gebeliğin ilk altı haftası içinde yapılan düşük, erken düşük;