Earth Metals teriminin tıbbi anlamı; biochem. Toprak alkalileri. İki değerlikli Ca, Sr, Ba: Periyodik sistemde ikinci grup.