Earth teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Toprak; 2. Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler.