Ebbecke's Reaction teriminin tıbbi anlamı; See: Dermatography;