Ebranlement teriminin tıbbi anlamı; n. Sapından burulmak uretiyle polip'in çıkarılması.