Ebstein's Disease teriminin tıbbi anlamı; Böbrek tubuluslarında epitel nekroz ve dejenerasyonu (diyabette görülür);