Ebstein's Sign teriminin tıbbi anlamı; Perikard sıvılarında kalp-karaciğer açısının geniş olması.