Eburneous teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Fildişinden; 2. Fildişi gibi.