Eccrinology teriminin tıbbi anlamı; n. Salgı ve salgı bezleri bilgisi, ekrinoloji.