Ecdemomania teriminin tıbbi anlamı; n. Patolojik gezinme arzusu.