Ecdysiasm teriminin tıbbi anlamı; n. Anormal soyunma arzusu, cinsel arzu uyandırmak amacıyla soyunmağa karşı anormal eğilim gösterme hali.