E.c.g. teriminin tıbbi anlamı; n. Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.