Echinosis teriminin tıbbi anlamı; n. Normalde yuvarlak eritrositlerin, büzüşme sonucu çevrelerinde yıldız şeklinde çıkıntılar göstermesi hali.