Echinostoma teriminin tıbbi anlamı; n. Birço omurgalıların barsaklarında bulunan Trematoda sınıfına mensup bir parazit cinsi.