Echoacousia teriminin tıbbi anlamı; n. Sesing erçekte kesilmesine rağmen tekrar duyulması (Bir çeşit işitme bozukluğ).