Echo-Encephalography teriminin tıbbi anlamı; Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.