Ectomorph teriminin tıbbi anlamı; n. Ektomorfi gösteren kişi.