Effluvium teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Fena kokan nefes; 2. Çürüyen cisimlerden çıkan kötü koku.