Endotoxin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Hücreiçi toksini.