Enteroantigen teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Dışkı (feçes)'den çıkarılan bir antijen.