Enterozoa teriminin tıbbi anlamı; n. Barsaklarda yerleşen havyansal asalaklar.