Episclera teriminin tıbbi anlamı; n. Sklera ile konjunktiva arasındaki gevşek bağ dokusu.