Erepsin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Barsak suyu enzimi.