E.s.n., teriminin tıbbi anlamı; n. "Educationally subnormal-eğitim bakımından normalin altında" deyimi için kullanılan kısaltma.