E.s.r. teriminin tıbbi anlamı; n. "erytrocyt sedimentation rate, alyuvar sedimentasyon değeri" deyim için kullanılan kısaltma.