Exenterate teriminin tıbbi anlamı; v. Bir organı kesip çıkarmak.