Exo teriminin tıbbi anlamı; pref. Dışında, dışarda.