Eyepiece teriminin tıbbi anlamı; n. Mikroskopta göz merceği (lensi) oküler.