Face teriminin tıbbi anlamı; n. yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir).