Face-Bow teriminin tıbbi anlamı; n. Dişçilikte alt ve üst çene arasındaki yapısal ve görevsel ilişkileri tesbitte kullanılan özel alet.