Facial Artery, Arteria teriminin tıbbi anlamı; Yüz arteri, a. facialis. (Transverse facial artery, arteria, Yüz transvers (enine) arteri, a. transversa faciei);