Facial Index teriminin tıbbi anlamı; Yüz uzunluğunun 100 ile çarpımının yüz genişilğine bölümü;