Facial Myokymia teriminin tıbbi anlamı; Uzun süre fenotiazin grubu ilaç kullanan kimselerde görülebilir.